Biomassa als bron voor duurzame energie

Bij duurzame energie denkt men vaak aan windmolens en zonnepanelen. Maar in Nederland is biomassa de belangrijkste bron van duurzame energie. Hieruit wordt bio-energie gewonnen. Biomassa is een verzamelnaam voor snoeihout en andere natuurlijke reststoffen. 

Biomassa is een uitstekend alternatief voor fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas of steenkool.

Shredderhout wordt gezeefd met sterrenzeef

Een alternatief voor fossiele brandstoffen
De wereldvoorraad fossiele brandstoffen is beperkt en staat onder druk vanwege milieu eisen. Het aandeel alternatieve energievormen zoals shredderhout zal de komende jaren alleen maar toenemen.

Kemp is in staat jaarlijks grote hoeveelheden shredderhout te produceren ten behoeve van energiecentrales. Voor het hoogste rendement wordt het shredderhout uitsluitend geproduceerd van niet-vervuild hout, meestal hak- en snoeihout als restanten van groen-onderhoud.

Shredderhout voor verwerking tot biomassa Shredderhout voor biomassa

Kemp levert shredderhout in verschillende fracties
Het shredderhout wordt gezeefd op gewenste fracties, waardoor het ook ontdaan wordt van mogelijke verontreinigingen zoals zand en aarde. Kemp produceert jaarlijks grote hoeveelheden shredderhout waardoor wij in staat zijn op afroep of op contactbasis vrijwel elke hoeveelheid shredderhout te leveren.

Shredderhout is CO2-neutraal
Bomen en struiken groeien door de omzetting van water en CO2 in biomassa; CO2 uit de atmosfeer en water uit de bodem. De zon is de energiebron voor deze omzetting. Bij de verbranding van de biomassa komt er weer CO2 vrij in een hoeveelheid die gelijk is aan wat door de boom of struik gedurende de groei is opgenomen. De toepassing van biomassa, zoals bijvoorbeeld shredderhout, leidt dus niet tot een verhoging van de CO2 uitstoot.

Biomassa als bron voor energiecentrales
Biomassa als bron voor energiecentrales

 

         
 
Kemp Schalkwijk BV - Neereind 33 - 3998 WJ Schalkwijk - T 030 601 25 95 - F 030 637 84 09 - M 06-225 484 02